Over de visdeurbel

Vissen zijn een belangrijk onderdeel van het water in Utrecht: van rivieren, kanalen en grachten. Ze eten waterinsecten en helpen bij een goede waterkwaliteit. Daarom helpen we vissen bij hun jaarlijkse trektocht naar een goede plek om eitjes te leggen en zich voort te planten. Dat doen we met de visdeurbel. Hiermee kan jij, als bewoner of bezoeker van Utrecht, de vissen een handje helpen. Door op de visdeurbel te drukken, geef je de sluiswachter een seintje dat er vissen liggen te wachten die door willen zwemmen. Hij kan dan besluiten om de sluis te openen. Normaal gesproken gebeurde dat in het voorjaar niet vaak. Nu kan dat dagelijks. Zo zorgen we er samen voor dat vissen minder lang hoeven te wachten voor de Weerdsluis. Dat is goed, want daardoor lopen ze minder risico om te worden opgegeten door andere dieren, zoals reigers en aalscholvers.

Wat is vismigratie?

In de winter verblijven vissen in diep water. Daar is het veilig voor vissen; ze kunnen niet vast komen te zitten in het ijs en de temperatuur is lekker constant. Maar in het voorjaar willen vissen juist naar ondiep water om hun eitjes te leggen. Want ondiep water warmt sneller op. En er groeien waterplanten waar kleine visjes zich in kunnen verstoppen en waar de jonge visjes veel voedsel kunnen vinden. Daarom zwemmen elk voorjaar overal in Nederland duizenden vissen vanuit diepe rivieren en kanalen naar ondiepe beken en slootjes. Sommige soorten zwemmen korte afstanden. Maar andere soorten zwemmen grote afstanden. Zoals de Winde, die vanuit Utrecht tot aan Duitsland kan zwemmen. Of de paling, die vanuit Nederland naar de andere kant van de wereld zwemt om zich voort te planten. Onderweg komen ze veel gevaren en obstakels tegen, zoals sluizen, dammen en gemalen. Daarom helpen wij de vissen graag een handje, bijvoorbeeld door de visdeurbel.

Meer leren?

Wil je meer weten en leren over vismigratie? Download dan hier de Visdeurbel schoolles. Deze les is speciaal ontwikkelt voor leerlingen van de basisschool (groepen 5 t/m 8).

Download hier de les Vismigratie en de Visdeurbel

Download hier de Handleiding voor Docenten

Samenwerking

De visdeurbel is een project van de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Die organisaties zorgen voor het beheer en de kwaliteit van het water in de Vecht, de Kromme rijn en in de Utrechtse grachten. Met de visdeurbel willen we vissen een handje helpen, én bewoners en bezoekers van Utrecht laten zien wat er allemaal onder water in de grachten gebeurt. Ook leren we hiermee welke vissoorten en hoeveel vissen de Utrechtse binnenstad binnen zwemmen. Die kennis gebruiken we om de kwaliteit van het onderwaterleven in Utrecht te verbeteren.

Wist je dat..
Er vorig jaar meer dan 10 duizend vissen door de sluis gezwommen zijn? Mede dankzij jou!
De grachten van Utrecht een belangrijke trekroute voor vissen zijn?
De gemeente Utrecht en het waterschap HDSR druk bezig zijn meer leefgebied voor vissen in de grachten aan te leggen?